STAATSCOURANTRectificatie gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Drechthoek en exploitatieplan Drechthoek II te Leimuiden, Kaag en Braassem

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Ruimtelijke ordening

Op 22 mei 2013 heeft het college van burgemeester en wethouders de gewijzigde vaststelling van bestemmingsplan Bedrijventerrein Drechthoek en exploitatieplan Drechthoek II te Leimuiden bekend gemaakt op het internet, in het Witte Weekblad en in de Staatscourant. Per abuis is in het Witte Weekblad en de Staatscourant het verkeerde IMRO-nummer vermeld. Het juiste nummer moet zijn NL.IMRO.1884.BPDrechthoek-VAS1. Tevens is de verkeerde datum van het raadsbesluit genoemd. Het bestemmingsplan is vastgesteld op maandag 13 mei 2013. Voor het overige blijft de publicatie van 22 mei 2013 van kracht. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld naar aanleiding van de beantwoording van de zienswijzen. De voornaamste wijziging is het losknippen van het reeds bestaande bedrijventerrein Drechthoek I van het plangebied. Deze aanpassing staat samen met de overige wijzigingen beschreven in de Nota van Beantwoording Zienswijzen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van onze klantadviseurs, tel.: (071)3327272, e-mail: info@kaagenbraassem.nl

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag. Bekijk alle Bekendmakingen kaag in .

https://kaagkrant.nl/bekendmakingen-kaag/

Deel dit bericht:

Redactie Kaagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag.

Gerelateerde berichten