Kennisgeving verlenging beslistermijn met zes weken van de aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning, Julianalaan 42 te Kaag - W2023/244

Aanvraag voor bouwvergunning

Verzenddatum: 25 januari 20234   Op afspraak kunt u documenten komen inzien die openbaar zijn (aanvraagformulier, tekeningen, rapporten en overige stukken die zijn ingediend bij de aanvraag). U kunt hiervoor een afspraak maken via www.kaagenbraassem.nl/afspraak.   In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Als wij besluiten een omgevingsvergunning te verlenen, dan is er voor belanghebbenden de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Blijkt na beoordeling dat voor de aanvraag een uitgebreide procedure nodig is, dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats. Hierbij krijgen belanghebbenden de mogelijk om zienswijzen kenbaar te maken.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag. Bekijk alle Bekendmakingen Kaag in Kaag.

https://kaagkrant.nl/bekendmakingen-kaag/

Deel dit bericht:

Redactie Kaagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag.

Gerelateerde berichten