Kennisgeving verleende sloopmelding voor het demonteren, slopen en afvoeren van het opstal - Julianalaan 42 Kaag - S2023/001

Aanvraag voor overig

Verzenddatum: 11 december 2023 Activiteit: slopen Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien (aanvraagformulier, tekeningen bestaande en nieuwe situatie, rapporten en overige stukken behorende bij de ingediende aanvraag omgevingsvergunning). Maak een afspraak via https://afspraken.kaagenbraassem.nl/InternetAfspraken voor het inzien en inhoudelijk vragen. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na de vermelde verzenddatum een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. U kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het besluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag. Bekijk alle Bekendmakingen Kaag in Kaag.

https://kaagkrant.nl/bekendmakingen-kaag/

Deel dit bericht:

Redactie Kaagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag.

Gerelateerde berichten