Kabinetsformatie 2021BRIEF VAN DE MINISTER-PRESIDENT, MINISTER VAN ALGEMENE ZAKEN

Aanvraag voor Bestuur | Parlement

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 11 januari 2024 Hierbij doe ik u afschriften toekomen van de koninklijk besluiten, houdende: – nr. 2023003050 het verlenen van ontslag aan S.A.M. Kaag als Minister van Financiën en een voorziening die hiermee verband houdt d.d. 26 december 2023; – nr. 2024000039 ontslag van drs. S.P.R.A. Weyenberg als Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de benoeming van drs. F.Q. Gräper-van Koolwijk tot Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap d.d. 11 januari 2024; – nr. 202400042 wijziging van de vervangingsregeling in geval van tijdelijke afwezigheid van een Minister 2022 d.d. 11 januari 2024; – nr. 2024000040 het ontheffen van drs. R.A.A. Jetten van het beheer van het Ministerie van Financiën en de benoeming van drs. S.P.R.A. van Weyenberg tot Minister van Financiën d.d. 11 januari 2024; – nr. 2024000041 het verlenen van ontslag aan dr. E.J. Kuipers als Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en een voorziening die hiermee verband houdt d.d. 11 januari 2024. Voorts meld ik u dat Staatssecretaris Gräper-van Koolwijk voorafgaand aan haar beëdiging heeft verklaard alle nevenfuncties en nevenactiviteiten te hebben neergelegd of daartoe de vereiste stappen gezet. Tevens meld ik u dat de Minister van Financiën heeft verklaard geen voor de uitoefening van het ambt van Minister van Financiën relevante financiële en zakelijke belangen te hebben die het risico in zich dragen van (schijnbare) belangenverstrengeling, anders dan twee rekeningen met daarop een aantal beleggingsfondsen bij een Nederlandse financiële instelling. Deze positie zal worden bevroren voor de periode dat hij Minister van Financiën is, en hij zal daarnaast geen nieuwe beleggingen aangaan in deze periode.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag. Bekijk alle Bekendmakingen Kaag in .

https://kaagkrant.nl/bekendmakingen-kaag/

Deel dit bericht:

Redactie Kaagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag.

Gerelateerde berichten