Vacature Intern Begeleider

Intern Begeleider in Leiden

Verlof aanvragen

Op deze pagina staan de regels voor het toekennen van verlof. Onderaan deze pagina ziet u een link naar het aanvraagformulier. Dat kunt u downloaden, invullen en bij de directie inleveren.

Verlof

Een verzoek om vakantieverlof dient bij voorkeur minimaal een maand van tevoren aan de directie van de school te worden voorgelegd en kan alleen goedgekeurd worden indien: het wegens de specifieke aard van het beroep van een van de ouders slechts mogelijk is buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan; - een werkgeversverklaring wordt overlegd waaruit blijkt, dat geen verlof in de officiële schoolvakanties mogelijk is.
Dit verlof:
• mag slechts eenmaal per schooljaar worden verleend;
• mag niet langer duren dan 10 schooldagen;
• mag niet plaatsvinden in de eerste twee weken van het nieuwe schooljaar.

Gewichtige omstandigheden 10 schooldagen per schooljaar of minder

Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden voor 10 schooldagen per schooljaar of minder dient bij voorkeur minimaal een maand tevoren of binnen twee dagen na ontstaan van de verhindering aan de directeur te worden voorgelegd. Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:
a. voor het voldoen aan een wettelijke verplichting, voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden;
b. voor verhuizing voor ten hoogste 1 dag;
c. voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten 2e t/m de 3e graad voor 1 of ten hoogste 2 dagen, afhankelijk of dit huwelijk wordt gesloten in of buiten de woonplaats van belanghebbende;
d. bij ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten t/m de 3e graad, duur in overleg met de directeur;
e. bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de 1e graad voor ten hoogste 4 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 2e graad voor ten hoogste 2 dagen; van bloed- of aanverwanten in de 3e graad of 4e graad ten hoogste 1 dag;
f. bij 25-, 40- en 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50-, en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders voor 1 dag;
g. voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen, maar geen vakantieverlof.

In de volgende gevallen wordt in ieder geval geen extra verlof gegeven:
• familiebezoek in het buitenland;
• goedkope tickets in het laagseizoen;
• omdat tickets al gekocht zijn of omdat er geen tickets meer zijn in de vakantieperiode;
• vakantiespreiding;
• verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn;
• eerder vertrek of latere terugkomst in verband met verkeersdrukte;
• samen reizen/in konvooi rijden;
• kroonjaren;
• sabbatical;
• wereldreis/verre reis

Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar

Een verzoek om vrijstelling schoolbezoek in geval van gewichtige omstandigheden voor meer dan 10 schooldagen per schooljaar dient, bij voorkeur minimaal een maand tevoren, via de directeur van de school, aan de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Noord, Schuttersveld 9, 8e verdieping, 2316 XG Leiden te worden voorgelegd. Als u niet in staat was deze vrijstelling van tevoren aan te vragen, dient u binnen twee dagen na het ontstaan van de verhindering de redenen hiervan aan de directeur mee te delen. U krijgt verlof, indien er een verklaring van een arts, sociale instantie of andere deskundige aanwezig is, waaruit blijkt dat verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden. Waarschuwing: Het feit, dat ouders met hun kinderen op vakantie willen gaan buiten de schoolvakanties, zal in het algemeen niet als gewichtige omstandigheid worden aangemerkt. Wanneer u minder dan 10 dagen extra verlof wilt, kunt u dit aanvragen bij de directie. Doet u dit tijdig? Mocht u door omstandigheden toch (10 dagen of meer) extra verlof willen hebben, dan zult u via de schoolleiding worden verwezen naar de leerplichtambtenaar van het Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland, Schuttersveld 9, 8e verdieping, 2316 XG te Leiden. Omdat deze procedure tamelijk langdurig is, moet u ruim van tevoren toestemming vragen. De directeur is verplicht de leerplichtambtenaar mededeling te doen van ongeoorloofd schoolverzuim. Tegen die ouders die hun kinderen zonder toestemming van school houden, kan proces-verbaal worden opgemaakt. Info: http://www.rbl-hollandrijnland.nl

Als intern begeleider zorgen we ervoor dat we de onderwijskwaliteit en de zorgondersteuning die onze school nodig heeft .Functie:intern begeleider
Startdatum:27-5-2024
Ervaring:Ervaren
Educatielevel:HBO
Contracttype:Vast
Salaris:onbekend – onbekend
Uren per week:1 – 40

Heb je interesse in deze vacature en wil je graag op deze functie solliciteren? Neem dan contact op met Bestuurskantoor Prohles via onbekend of onbekend. Of bezoek hun website onbekend.

Deel de vacature:

Redactie Kaagkrant

Leuk dat je een van de recent geplaatste vacatures hebt geopend via de kaagkrant. Hopelijk vind je een baan die bij je past en waar je gelukkig van wordt!

  1. Vacatures kaag
  2. Intern Begeleider Bestuurskantoor Prohles 27-05-2024

Bekijk ook andere vacatures