GEMEENTEBLADOntwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening algemene afwijkingen’ Kaag en Braassem

Aanvraag voor Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid

Burgemeester en wethouders van Kaag en Braassem maken, op grond van artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat met ingang van donderdag 14 december 2023 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening algemene afwijkingen’ als ontwerp ter inzage ligt.Locatie en projectinhoudHet bestemmingsplan voorziet in een vervangende/aanvullende regeling ten aanzien van binnenplanse afwijkingsmogelijkheden voor alle vigerende bestemmingsplannen en dient ter vervanging van de Beleidsregel ‘Het Afwijkingenbeleid’.De geldende bestemmingsplannen worden niet allemaal individueel gewijzigd, dit gebeurt door middel van dit parapluplan. Een parapluplan is een bijzonder bestemmingsplan waarbij in één keer alle bestemmingsplannen op een of meer onderdelen worden aangepast en/of aangevuld. Voor het overige blijven de geldende bestemmingsplannen van kracht.Wanneer en waar kunt u het plan inzien?Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 14 december 2023 t/m 24 januari 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. De stukken kunnen gedurende de openingstijden digitaal worden ingezien in de publieksruimte van het gemeentehuis van Kaag en Braassem, Westeinde 1 in Roelofarendsveen. Als u van deze gelegenheid gebruik wilt maken, adviseren wij u vooraf een afspraak te maken via www.kaagenbraassem.nl. Het ontwerpbestemmingsplan is ook te bekijken op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.PPALGEMAFWIJKINGEN-ONT1Hoe kunt u reageren?Tijdens de termijn van de terinzagelegging kan eenieder (bij voorkeur schriftelijk) een zienswijze ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken kenbaar maken. U kunt uw brief richten aan de gemeenteraad van Kaag en Braassem en opsturen naar Postbus 1, 2370 AA Roelofarendsveen of uw zienswijze indienen via het e-formulier op onze website https://www.kaagenbraassem.nl/Bestuur_en_organisatie/Regelgeving/Zienswijze_ontwerpbestemmingsplan_indienen). Als u van de mogelijkheid gebruik wilt maken om een mondelinge reactie in te brengen, dan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling van de gemeente Kaag en Braassem.Algemene informatieAls u nog vragen heeft naar aanleiding van bovengemelde besluiten dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier, mevrouw V. Platteeuw via info@kaagenbraassem.nl of 071-3327272. Indien u een toelichting wenst is een afspraak noodzakelijk.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag. Bekijk alle Bekendmakingen Kaag in .

https://kaagkrant.nl/bekendmakingen-kaag/

Deel dit bericht:

Redactie Kaagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag.

Gerelateerde berichten