GEMEENTEBLADKennisgeving verleende evenementenvergunning voor het houden van de schaatstoertocht 'Molen- en Merentocht' afhankelijk van de vorst- en ijsperiode in het winterseizoen 2023 - 2024 - Kaag en Braassem - 531751

Aanvraag voor Cultuur en recreatie | Organisatie en beleid

Verzenddatum: 22 december 2023De schaatstoertocht omvat zeven start- en stempelposten. Vier hiervan bevinden zich in de gemeente Kaag en Braassem. De overige drie start- en stempelposten bevinden zich in de gemeenten Leiderdorp, Teylingen (Warmond) en Haarlemmermeer (Buitenkaag). De schaatstoertocht mag niet eerder voor publiek worden opengesteld, dan wanneer er definitief toestemming is (‘de go-beslissing’) van de burgemeester van Kaag en Braassem.Belanghebbenden kunnen binnen zes weken vanaf de dag na vermelde verzenddatum van het besluit een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester c.q. burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op u kunt een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter met het verzoek tot schorsing van het beluit, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Een afschrift van het ingediende bezwaarschrift moet meegezonden worden.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag. Bekijk alle Bekendmakingen Kaag in .

https://kaagkrant.nl/bekendmakingen-kaag/

Deel dit bericht:

Redactie Kaagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag.

Gerelateerde berichten