GEMEENTEBLADKennisgeving aanvraag omgevingsvergunning voor het verplaatsen van de woning - Julianalaan 8 te Kaag - 1884623682

Aanvraag voor Huisvesting | Organisatie en beleid

Ontvangstdatum:16 februari 2024Op afspraak kunt u documenten die openbaar zijn komen inzien (aanvraagformulier, tekeningen en bestaande en nieuwe situatie, rapporten en overige stukken die zijn ingediend bij de aanvraag). Maak een afspraak via www.kaagenbraassem.nl/afspraak voor het inzien van stukken.In dit stadium kunt u nog geen bezwaarschrift indienen. Indien besloten wordt een omgevingsvergunning te verlenen, is er voor belanghebbenden een mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen. Blijkt na beoordeling, de aanvraag een uitgebreide procedure te zijn dan vindt op een later tijdstip de publicatie van het ontwerpbesluit plaats waarbij belanghebbenden de mogelijkheid wordt geboden zienswijzen in te dienen.

De volledige aanvraag is hier te lezen op de site van de overheid.

Ben je het niet eens met een verleende bouwvergunning van bijvoorbeeld je buren, dan kan je hiertegen bezwaar indienen. Neem hiervoor contact op met de relevante instantie.

Bekijk nog meer bekendmakingen

Wil je meer vergunningaanvragen bekijken. We hebben een overzicht met alle bekendmakingen in Kaag. Bekijk alle Bekendmakingen Kaag in Kaag.

https://kaagkrant.nl/bekendmakingen-kaag/

Deel dit bericht:

Redactie Kaagkrant

Welkom op de bekendmakingen pagina van de Kaagkrant. Op deze pagina vind je alle bekendmakingen in ons mooie Kaag.

Gerelateerde berichten